Teraz wszyscy mogą pływać

Nasza firma powstała kilka lat temu z pasji do pływania. Od wielu lat jesteśmy pasjonatami żeglowania po Warmii i Mazurach. Jednak wielokrotnie spotykaliśmy się z opiniami, że radość pływania jachtami nie jest dla każdego, ponieważ wymaga specjalistycznych umiejętności, patentów żeglarskich, licencji. Postanowiliśmy to zmienić. Umożliwić czerpanie przyjemności z żeglowania w komfortowych warunkach każdej osobie, której bliskie jest poznawanie uroków wspaniałych mazurskich jezior z pokładu jachtu motorowego w gronie rodziny lub przyjaciół. Bo takie właśnie jachty motorowe wynajmujemy. Nowoczesne, doskonale wyposażone i tak komfortowe, że poczujesz się jak w domu. A co najważniejsze – jachty motorowe dla każdego, bo niewymagające posiadania licencji i patentów żeglarskich.

Nasze łodzie motorowe są niezwykle bezpieczne, łatwe do żeglowania i manewrowania, potrafiące dopłynąć nieomal wszędzie, dzięki bardzo małemu zanurzeniu minimalnemu (0,5 m). Teraz wszyscy mogą pływać. I wypoczywać tak, jak lubią. Bo nasze jachty dają Ci możliwość najróżniejszych form wypoczynku i turystyki - nie tylko wodnej, ale również rowerowej i pieszej po okolicy w trakcie rejsu. Rowery możesz zabrać ze sobą albo wypożyczyć na miejscu. Możesz również zabrać na pokład Twoje zwierzaki domowe.

Sprawdź naszą najnowszą i najnowocześniejszą na Mazurach flotę jachtów motorowych, stacjonującą w Sunport Ekomarina mieszczącą się w Starych Sadach 4BK . oraz przekonaj się dlaczego mamy tak dużo entuzjastycznych opinii od naszych Klientów, z których wielu powraca do nas co roku.

Nasi Partnerzy

Wioska Żeglarska MikołajkiCobra yachts
Balt-Yacht

Dbamy o Ochronę Twoich Danych Osobowych

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest Przedsiębiorstwo Handlowe Rafał Gryszko, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-356), ul. Kryształowa 42/26 (dalej w skrócie IRR Yachts).

IRR YACHTS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.Z IRR YACHTS można się skontaktować poprzez adres email: biuro@irryachts.pl lub pisemnie na adres siedziby. IRR YACHTS może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa lub na późniejszym etapie.

IRR YACHTS przetwarza dane:
Dane klientów i potencjalnych klientów:
- w celu realizacji łączącej strony umowy, na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji umowy,
- w celu wystawienia faktury, podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
- w celach komunikacyjnych, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest kontakt z klientami.
Dane kontrahentów:
– w celu realizacji łączącej strony umowy, na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji umowy,
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
Dane odbiorców newslettera:
- w celu informowania o aktualnych wydarzeniach w IRR YACHTS, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
- w związku z wykonaniem umowy o współpracy z IRR YACHTS oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych tj. 6 lat (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
- w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat),
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wysyłania newslettera do czasu wycofania zgody,
- w związku z przetwarzaniem danych do celów komunikacyjnych do czasu odpowiedzi na pytanie, załatwienia sprawy, ewentualnie do czasu wygaśnięcia terminy przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:
- prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od IRR YACHTS potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez IRR YACHTS przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób IRR YACHTS wykorzystuje Państwa dane osobowe. IRR YACHTS może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby,
- prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od IRR YACHTS niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy IRR YACHTS przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres na fakturze); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie,
- prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy IRR YACHTS potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
- prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania IRR YACHTS przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. IRR YACHTS jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych,
- prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem. IRR YACHTS ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- firmom świadczącym usługi księgowe i IT – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług,
- firmom obsługującym wypożyczanie jachtów, działającym jako podwykonawcy lub współpracownicy IRR YACHTS.

Pokaż
Ukryj